Moderni intervencinė elektrofiziologija

Moderni intervencinė elektrofiziologija

Moderni intervencinė elektrofiziologija

Projektas „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui  (LSMU-GYD-KOM)“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-05-0001 

Mokymai skirti visų specialybių gydytojams.