Ligų ypatumai senatvėje

Ligų ypatumai senatvėje

Ligų ypatumai senatvėje

Projektas „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui  (LSMU-GYD-KOM)“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-05-0001 

Mokymai skirti šeimos, vidaus ligų gydytojams ir gydytojams geriatrams.