Paliatyvus ligonių gydymas ir priežiūra

Paliatyvus ligonių gydymas ir priežiūra

Paliatyvus ligonių gydymas ir priežiūra

Projektas „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui  (LSMU-GYD-KOM)“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-05-0001 

Mokymai skirti vidaus ligų gydytojams, geriatrams, onkologams-radioterapeutams, onkologams-chemoterapeutams, šeimos gydytojams, įvairių specialybių gydytojams, dirbantiems paliatyvaus gydymo ir slaugos ligoninėse, hospiuose.